Multimédia je počítačový termín, který se používá pro popis kombinace různých typů médií, jako jsou text, grafika, zvuk a video. Když jsou tyto prvky propojeny a synchronizovány, může to vést k bohatšímu zážitku uživatele. Multimediální soubory mohou být uloženy v různých formátech, jako jsou JPEG, GIF, MP3, AVI a další. V současné době jsou multimédia široce používána v různých oblastech, jako jsou vzdělávání, zábava, reklama, design a další.