Přípona (nebo také koncovka) je řetězec znaků umístěný na konci názvu souboru a slouží k označení typu nebo formátu souboru. Typickým příkladem může být soubor „text.txt“, kde „.txt“ je příponou a označuje, že se jedná o textový soubor. Přípony jsou často používány operačními systémy k rozlišování a správnému zpracování různých typů souborů.