Elektronický podpis je digitální ekvivalent tradičního podpisu na papíře. Jedná se o způsob, jak elektronicky ověřit totožnost osoby, např. v e-mailové komunikaci, která dokument podepsala, a zajistit, že dokument nebyl během přenosu nebo ukládání modifikován.

Elektronický podpis se obvykle vytváří pomocí kryptografických technologií, které umožňují šifrování a dešifrování dat a ověřování identity uživatele. Tento podpis může být použit pro podepisování různých typů dokumentů, jako jsou smlouvy, faktury, formuláře a mnoho dalších.

Existují různé druhy elektronických podpisů, včetně jednoduchého elektronického podpisu, pokročilého elektronického podpisu a kvalifikovaného elektronického podpisu, který má zvláštní právní postavení a je platný v celé Evropské unii.

Elektronický podpis pomáhá zrychlit a zjednodušit administrativní procesy, zlepšuje bezpečnost a snižuje náklady spojené s papírovou administrativou.

Související: