MAC adresa (Media Access Control address) je jedinečný identifikátor přiřazený síťovým rozhraním používaným pro komunikaci v síti. MAC adresy jsou využívány v síťové vrstvě linkového (data link) modelu OSI a jsou nezbytné pro procesy jako je Ethernet a Wi-Fi.

Hlavní charakteristiky MAC adres

  1. Jedinečnost: Každé síťové rozhraní má jedinečnou MAC adresu, která je typicky přiřazena výrobcem. Tato jedinečnost zajišťuje, že každé zařízení na síti má svou vlastní unikátní identitu.
  2. Formát: MAC adresa je obvykle zapsána jako šest dvojic hexadecimálních čísel, oddělených dvojtečkami nebo pomlčkami, například 00:1A:2B:3C:4D:5E nebo 00-1A-2B-3C-4D-5E.
  3. Přiřazení: MAC adresy jsou obvykle přiřazeny hardware síťového rozhraní výrobcem a jsou uloženy v firmware nebo hardwaru zařízení.
  4. Funkce v síti: MAC adresy se používají pro řízení přístupu a distribuci dat v síti, například při rozesílání datových rámců v lokální síti (LAN). Switche a routery využívají MAC adresy pro směrování a doručování síťového provozu.
  5. Spojení s IP adresami: V IP sítích, jako je internet, se MAC adresy používají v kombinaci s IP adresami pro jednoznačnou identifikaci zařízení. Protokol ARP (Address Resolution Protocol) mapuje IP adresy na MAC adresy, aby zajistil správné doručení dat.

Ačkoliv MAC adresa je obvykle pevně nastavena výrobcem, v některých případech může být změněna softwarově – proces známý jako „MAC spoofing“. Tato technika může být používána pro zabezpečení nebo testování sítě, ale může být také zneužita pro nekalé účely, jako je maskování identity zařízení v síti.

Čtěte, jak zjistit mac adresu počítače / notebooku.